EN FR NL

hub.brussels - Contact Days

hub.brussels heet u welkom in « Contact Days », een elektronische agenda die u toelaat om met de economische en handelsattachés van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest « on line » afspraken te maken.
Indien u – volledig gratis – een of meerdere van deze attachés tijdens hun Brusselse contactdagen wenst te ontmoeten, dan verzoeken wij u uw e-mail adres in het onderstaande vakje in te vullen en op « OK » te klikken. Deze module is verbonden met onze gegevensbank ; indien uw e-mail adres er nog niet in staat, dan zal u worden gevraagd om enkele bijkomende inlichtingen te verstrekken.

De afspraken vinden plaats in de lokalen van de hub.brussels die op de Charlerloisesteenweg 112 te 1060 Brussel gevestigd zijn (het onthaal is op de 3e verdieping).

E-mail :


Powered by Efficy

Les données reçues de votre part sont reprises dans les fichiers de hub.brussels et servent uniquement à répondre à la demande d'informations que vous avez introduite et pour bénéficier de services liées à l’ inscription ‘Contact Days’.

Conformément au Règlement Européen du 27 avril 2016 sur la Protection des Données (« RGPD ») vous avez le droit de consulter, de faire rectifier, et de supprimer les données en question. Si vous avez la moindre question vous pouvez prendre contact avec notre délégué à la protection des données via l’adresse électronique suivante : compliance@hub.brussels

Si vous souhaitez avoir plus d'information sur comment hub.brussels gère vos données personnelles vous pouvez consulter notre privacy policy.

Data we receive from you is stored in the data files of hub.brussels and is only used to handle the request for information that you sent us and to allow you to benefit from the services associated with ‘Contact Days’ registration.

In accordance with the EU General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (the ‘GDPR’), you have the right to consult the data in question and to have us correct or delete it. If you have any questions, you can contact our data protection officer by emailing compliance@hub.brussels

If you would like to learn more about how hub.brussels uses your personal data, you can read our privacy policy.

De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van hub.brussels en zullen enkel worden gebruikt om te antwoorden op het informatieverzoek dat u hebt ingediend om gebruik te kunnen maken van de diensten in verband met de inschrijving voor ‘Contact Days’.

Overeenkomstig de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de Gegevensbescherming (AVG) hebt u het recht om de desbetreffende gegevens te raadplegen, te laten corrigeren of te schrappen. Als u daar vragen rond hebt, kunt u terecht bij onze Data Protection Officer op het volgende e-mailadres: compliance@hub.brussels

Als u meer wilt weten over de manier waarop hub.brussels omgaat met uw persoonsgegevens kunt u ons privacy policy lezen.